Proč si lidé pořizují tepelná čerpadla? V prvé řadě jsou důstojná k životnímu prostředí, jsou nízkoemisní, bezobsluhová a mají nízké provozní náklady. Pokud uvažujete nad koupí tepelného čerpadla, finančně lépe vám vyjde ten v systému vzduch – voda.

Kde začít

Tak prvotně budete zjišťovat, jaký typ tepelného čerpadla pořídit. Připravte se na pestrý seznam výrobců, značek a různých modelů. S hledáním můžete začít na internetu, což ocení ti z vás, jež jsou na tom časově hůře. Pak je také možnost osobní návštěvy nějakého obchodu, specializujícího se na vytápění domů a bytů. V neposlední řadě doporučujeme návštěvu veletrhu, zaměřeného na dům a bydlení.

Jaké tepelné čerpadlo vybrat?

Dostáváme se k jádru věci, a to, jaké tepelné čerpadlo si pořídit. Na trhu existují tři typy: tepelné čerpadlo vzduch voda, čerpadlo země – voda a čerpadlo voda – voda. Ze všech výše vyjmenovaných typů vychází z hlediska instalace, náročnosti a provozních nákladu nejlépe vzduch – voda. U nich není potřeba žádné povolení, instalace a montáž je otázkou pár dnů a pokud vše půjde podle plánu, budete se moct brzy radovat z nového tepelného zdroje. Komplet systém tepelného čerpadla vzduch – voda vás vyjde přibližně na 200 tisíc korun.

Jak vše pracuje

Tepelné čerpadlo rodinný dům se skládá z výparníku, kompresoru, kondenzátoru a škrtícího ventilu. Do výparníku se z okolního prostředí za pomoci ventilátoru přivádí vzduch. Dochází k vypařování chladiva a páry chladiva se přeměňují na tepelnou energii, jež dále putuje do kompresoru. Ten nasává páry, dále je ztlačuje a vytlačuje do kondenzátoru. S jeho pomocí se vše dostává do cirkulujícího topného systému. Škrtící ventil je v okruhu pro to, aby se zkondenzované chladivo zpět vstřikovalo do výparníku, kde se vypaří při nižším tlaku. Celý cyklus pak probíhá opakovaně.